Page 4 - Arnikon Catalogue 2022
P. 4

BİZİ        THE PRINCIPLES


                 BAŞARIYA             THAT

                 GÖTÜREN             LEAD US


              PRENSİPLER               TO SUCCESS
                İşini her koşulda en iyi şekilde  Striving to do the job in the best way in
                  yapmaya gayret etmek,     all conditions,

          Müşteriyle sıfır sorun politikası takip etmek, To follow the zero-problem policy with the
                                 customer,
                  Müşteri memnuniyetini
             her zaman için en ön planda tutmak,   Customers’ satisfaction is always in the front to
                                 keep the plan,
               Konusunda dünyada en iyi olan
         ürünleri müşterilerimizin kullanımına sunmak,  Offering the best products in the world for the
                                 use of our customers,
               Sunduğu ürün ve hizmetlerde
                 daima öncü ve lider olmak,    To be a pioneer and leader in the products and
                                 services we offer,
             Yalnız mal satan değil aynı zamanda
               çözüm üreten bir firma olmak,    The principle behind the sale of goods and
                                 services has been to adopt the concept of
           Sattığı malın ve hizmetin arkasında duran,  trade.
          ilkeli ticaret anlayışını benimsemek olmuştur

        PROJELENDİRME &                           DESIGN &
        DANIŞMANLIK                         CONSULTING
        Firmamız gerek ürünlerin uygulamaları        Our firm is able to respond to the demands
        ile ilgili gerekse projelendirme konusunda      of the products related to the applications
        kendisine iletilen talepleri, geniş mühendis      as well as to the project in a short time by
        kadrosu ve sektördeki uzun yıllara dayanan     working meticulously thanks to the extensive
        bilgi birikimi sayesinde titizlikle çalışarak kısa  engineering staff and long years of knowledge
        sürede cevaplayabilmektedir. Bu bağlamda       in the sector. In this context, planning of an
        henüz planlama aşamasındaki bir yatırımın      invesment in planning stage or customers are
        projelendirilmesi veya müşterilerin ziyaret     visited and promoted and all of the proposal
        edilerek hem tanıtım yapılması hem de keşif    preparation services are provided free of charge
        yapılarak teklif hazırlanması hizmetlerinin
        tümü ücretsiz olarak verilmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9